Jazykové vzdělávání s KEC

 

 

Vítejte na našich webových stránkách. 

Jsme jazykový klub poskytující angličtinu od mateřských center přes mateřské školy, základní školy i gymnázia. 

U nás se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Díky zkušeným lektorům dítě neztrácí koncentraci a snadno si v neformálním prostředí zapamatuje jednotlivé pokyny.

Proč si vybrat KEC

Komunikativní dovednosti – studium s rodilým mluvčím je nejrychlejší způsob studia anglického jazyka. Získáváte praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím.

Prostřednictvím našich zábavných, zajímavých a aktivních lekcí plných hudby, her a široké škály poutavých aktivit se děti učí angličtinu snadno a přirozeně.

Ztratíte ostych před lektorem, stanete se přáteli. Díky propojení výuky jazyka a kulturních souvislostí zažijete zkušenost srovnatelnou s prací nebo životem v zahraničí.

Tandemová výuka

Párová výuka (nebo také duální, tandemová výuka, anglicky Co-teaching či Collaborative teaching) je jedna z organizačních forem výuky, při které se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé.

Výhodou tandemové výuky je, že se student učí aktivně, nikoliv pasivně, jak by tomu bylo, kdyby jen pozoroval výklad provázejícího učitele. Párová výuka je způsob, jak zvýšit potenciál pro profesní rozvoj.

Význam rodilého mluvčího pro žáky:

 • zvýšení motivace ke studiu cizího jazyka
 • odbourání zábran,  strachu  či  ostychu  při  komunikaci v cizím jazyce
 • využívání cizího jazyka i v jiných předmětech
 • možnost komunikace v cizím jazyce i mimo výuku
 • interkulturní zkušenosti – reálie jiných zemí
 • pro mnohé žáky první zkušenost s živým rodilým mluvčím vůbec
 • Možnost využít dotace EU – šablony OP JAK

Projektové dny

Projektový  den s rodilým mluvčím

Co je projektový den? 
 • jednodenní, interaktivní setkání vašich žáků s rodilým mluvčím (s možností spojit více projektových dnů do projektového týdne)
 • program a téma dle domluvy – např. Moje země, Cestování, Vánoce, Den jazyků, Den Země, Sport….
 • realizace v anglickém, francouzském a holandském jazyce
 • lze financovat ze Šablon I (OP JAK) – aktivita 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/SŠ
Proč vyzkoušet ve vaší škole?
 • zpestření běžné výuky
 • možnost ověřit si znalosti v praxi
 • příležitost potkat se s cizí kulturou v bezpečí školy

Odpolední program ve škole

Učení angličtiny může být zábavné a poutavé!

Chytněte si svou možnost podílet se na lepší buddoucnosti vašich dětí. 

Děti se rády učí a hrají si a kombinací obojího dosáhnou skvělých výsledků přirozeně a bez stresu. Děti nebaví sedět dlouhé hodiny v lavici– to je nemotivuje k učení. Jsou více unavené a znuděně.  Naše lekce jsou plné příjemných aktivit, které stimulují smysly. Díky chytlavým písničkám, hrám, spoustě konverzací a interakcí se studium angličtiny stává dobrodružstvím a zábavou. 

Aktivní školy